Kryszewski Marian

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kryszewski Marian – ur. 17.04.1925 w Toruniu, zm. 5.10.2005 w Łodzi, fizykochemik. Profesor Politechniki Łódzkiej. Pionier w dziedzinie polimerów i fizyki ciała stałego organicznego. Studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pracował w Katedrze Fizyki Doświadczalnej UMK. Uczestnik stażu naukowego w Centre de Recherches sur les Macromolecules w Strasburgu (1956-1957). Prowadził badania dotyczące fotopolimeryzacji, właściwości i otrzymywania polimerów oraz ich mieszanin, polimerów przewodzących, luminescencji związków organicznych. Opracował innowacyjne metody badania nadcząsteczkowej struktury polimerów oraz oddziaływań międzycząsteczkowych, przy użyciu fotochromowych sond optycznych. Zinterpretował mechanizmów przewodnictwa elektrycznego dielektryków i półprzewodników polimerowych. Od 1983 pracował na Politechnice Łódzkiej. Kierownik Katedry Fizyki Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej, założyciel i dyrektor Instytutu Polimerów oraz kierownik Zakładu Fizyki Polimerów. Współorganizator Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Wraz z zespołem naukowym z Zakładu Fizyki Polimerów Politechniki Łódzkiej otrzymał organiczne, heterogeniczne wysokoprzewodzące układy polimerowe nowej klasy. Autor ponad 360 publikacji naukowych, w tym: Półprzewodniki wielkocząsteczkowe (1968), Semiconducting Polymers (1980). Uzyskał 22 patenty. Członek m.in.: Komitetu Fizyki i Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Krzewienia i Popierania Nauk, Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, nominowany do Królewskiego Towarzystwa Chemicznego w Wielkiej Brytanii (MRSC). W 1995 otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Źródła: A. Gałęski, Marian Kryszewski (1925-2005), „Postępy Fizyki” 2007, t. 58, z. 5; A. Gałęski, J. Ulański, Profesor Marian Kryszewski (1925-2005), „Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej” 2008, z. 8; Kryszewski Marian [w:] Wielka encyklopedia PWN t. 15, Warszawa 2003; Marian Kryszewski, „Więź” 2006, nr 6; Marian Kryszewski. Nowi członkowie krajowi PAN, „Nauka Polska” 1977, nr 7; Prof. dr Marian Kryszewski, [1] [dostęp: 24.01.2020].