Krwawicz Tadeusz

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Krwawicz Tadeusz – wybitny okulista, twórca metody krioekstrakcji. Ur. 15.01.1910 we Lwowie, zm. 17.08.1988 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dyplom lekarza otrzymał w 1938. Tuż przed wybuchem wojny uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie pracy „O właściwościach koloidopeptycznych komórek rogówki”. Pracował w Zakładzie Histologii pod kierownictwem prof. Boleslawa Jałowego. Asystent w Klinice Okulistycznej prof. Adama Bednarskiego. Tam pracował w latach wojny. W 1944 powołany do II Armii Wojska Polskiego jako kierownik okulistyki II Szpitala Okręgowego w Lublinie. Po wojnie brał udział w organizacji nowo powstającego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz oddziału okulistyki dziecięcej Szpitala Dzieciątka Jezus. W 1948 został kierownikiem powstającej kliniki uniwersyteckiej. Od 1954 jej siedziba znajdowała się w pałacyku przy ul. Chmielnej. Prowadzono tam badania z dziedziny immunologii, histologii, histochemii, biochemii tkanek oka i chirurgii doświadczalnej. T. Krwawicz w szczególności zajmował się patologią rogówki. Wykazał on, iż komórki warstwy właściwej rogówki zaliczyć można do układu czynnej mezenchymy. W 1949 habilitował się na podstawie pracy „Immunologiczne właściwości oka”, profesorem zwyczajnym został w 1957. Był to pierwszy naukowiec w Polsce zajmujący się zagadnieniem kreatoplastyki oraz plastyczną operacją rogówki do leczenia wad refrakcji. W 1963 dokonał rewolucyjnego w świecie medycznym osiągnięcia w dziedzinie leczenia zaćmy, które wprowadzało do okulistyki kriochirurgię i krioterapię. Leczenie polegało na usuwaniu zamrożonej soczewki przy pomocy schłodzonego aplikatora. Metoda ta była uznawana za najlepszy sposób leczenia zaćmy przez dwie dekady. Krioekstrakcję zastąpiła fakoemulsyfikacja. Pierwszy prezes Międzynarodowego Towarzystwa Kriooftalmologii, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w l. 1967-1968. Autor 194 publikacji naukowych oraz redaktor naczelny „Postępów Okulistyki”.

Źródła: C. W. Domański, Krwawicz Tadeusz Jan [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, red. T. Radzik, J. Skarbek, A. A. Witusik, t. I, Lublin 1993; Dzień Profesora Krwawicza, „Medicus” 1993, nr 5; H. Żygulska-Mach, Tadeusz Krwawicz (1910-1988), „Nauka Polska” 1991, nr 2.