Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – państwowa szkoła z siedzibą w Warszawie, wyłączona z systemu szkolnictwa wyższego, podlegająca Prezesowi Rady Ministrów. Kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników administracji. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej została utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 r., a we wrześniu 1991 r. przyjęła pierwszych słuchaczy. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. Szkoła działa w oparciu o ustawę o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, uchwaloną przez Sejm 14 czerwca 1991 roku. W sierpniu tego samego roku Prezes Rady Ministrów nadał Szkole statut. Dyrektora szkoły powołuje Prezes Rady Ministrów. Założycielką i pierwszą długoletnią dyrektor była prof. Maria Gintowt-Jankowicz. Obecny statut nadało Szkole rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. Określa ono ustrój Szkoły, jej organizację, zakres działania, zasady kształcenia, prawa i obowiązki słuchaczy. Szkoła mieści się w modernistycznym gmachu zaprojektowanym przez Romualda Gutta. Gmach był wznoszony etapami w latach 1928–1933. Początkowo miał on trzy kondygnacje. Czwarta została dobudowana w latach 1949–1950. W gmachu mieszczą się m.in. sale wykładowe, biblioteka z czytelnią, sala konferencyjna oraz kafeteria. Słuchacze KSAP są wyłaniani w drodze otwartego, konkursowego postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim. Kształcenie w Szkole trwa dwadzieścia miesięcy. Obowiązkowym elementem kształcenia w Krajowej Szkole jest udział słuchaczy w stażach administracyjnych: krajowych i zagranicznych. W trakcie odbywania stażu słuchacze otrzymują zadania pracowników urzędów i są oceniani przez opiekunów stażowych. Po ukończeniu Szkoły absolwenci rozpoczynają pracę w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, które proponuje im Prezes Rady Ministrów. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w polskich ambasadach oraz w organizacjach międzynarodowych. Ponadto dyplom ukończenia Szkoły umożliwia uzyskanie statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej bez konieczności przechodzenia postępowania kwalifikacyjnego. Poszczególne roczniki rozpoczynające naukę w KSAP wybierają patrona dla swojej promocji. Jest to zwyczaj wzorowany na francuskiej École Nationale d’Administration.

Źródła: J. Filaber, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie” T. I: 2008, Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 1807; http://ksap.gov.pl/ksap/ [dostęp: 19.10.2020]; http://www.saksap.pl [dostęp: 2020-10-19]; https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/ksap [dostęp 2020-10-19].