Koziorowski Marek

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Koziorowski Marek – ur. 28.04.1950 w Inowrocławiu; biolog. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w 1997 dr hab. nauk przyrodniczych w zakresie biologii, w 2009 otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z Rzeszowem związany naukowo od 1997 roku. Organizator ośrodka naukowego w Weryni, współtwórca Wydziału Biotechnologii UR. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego w kadencji 2016-2019. Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni. Członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk. Prezes Oddziału Rzeszów Towarzystwa Biologii Rozrodu. Stypendysta ONZ, odbywał staże w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych. Honorowy obywatel gminy Kolbuszowa. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia zmienności funkcji neurosekrecyjnej mózgu pod wpływem czynników środowiskowych. Był członkiem zespołu badawczego prof. Tadeusza Krzymowskiego, który jako pierwszy w świecie wykazał niezwykle ważną rolę specyficznego unaczynienia jajnika. Na podstawie badań prof. M. Koziorowskiego Dan A. Oren z Uniwersytetu Yale przedstawił teorię zakładającą, że informacja o intensywności światła słonecznego może być przekazywana z siatkówki oka do mózgu nie tylko drogą nerwową, ale także drogą neurohumoralną, czyli że istnieje bezpośrednia łączność oka z mózgiem drogą krwi. W ramach badań prowadzonych w różnych zespołach badawczych (m.in. prof. Krzymowskiego oraz prof. Stefaczyk-Krzymowskiej) udowodnił, że oko jest nie tylko tym, co odbiera nasze widzenie, ale też, że wszystkie cząsteczki energii świetlnej dochodzące do oka są niezwykle mocnym regulatorem. W świecie naukowym znany jako odkrywca zmiennej sezonowo produkcji tlenku węgla w oku pod wpływem światła i jego bezpośredniego transportu do mózgu z pominięciem krążenia ogólnego. Badania prof. M. Koziorowskiego stały się inspiracją do prowadzonych w USA badań nad istotną w kosmicznych lotach długoterminowych kwestią neurofizjologicznej regulacji psychiki ludzkiej i stymulacji funkcji światła w organizmie.

Źródła: J. Czopek, J. Kinal, Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013; A. Olech, VIP Odkrycie Roku - prof. Marek Koziorowski. Nauka jest jak narkotyk, [1] (dostęp 30.08.2019); Profesor Marek Koziorowski, [2] (dostęp 30.08.2019); Marek Koziorowski biogram UR, [3] (dostęp 30.08.2019).