Kowalewski Florian

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kowalewski Florian – konstruktor, budowniczy mostów w firmie „Rudzki i Ska”. Ur. 4.05.1880 w Warszawie, zm. 11.07.1952 w Warszawie. Absolwent i stypendysta szkoły zawodowo-technicznej im. J. Kuhna w Warszawie. W l. 1895-1901 praktykant, następnie pomocnik w firmie „K. Rudzki i Ska” budującej mosty na wszystkich liniach kolejowych Cesarstwa Rosyjskiego. Pracował przy montażu kolejowego mostu stalowego przez Wartę pod Sieradzem. W l. 1902-1906 pełnił funkcję przedstawiciela firmy w odległych guberniach państwa. Nadzorował prace mostowe na drodze żelaznej Orenburg-Taszkient. Od 1906 kierownik montażu mostów m. in.: przez Wilię w Wilnie (1906), przez Niemen w Grodnie (1909), jako zastępca konstruktora mostów na Wiśle nadzorował budowę mostu drogowego pod Modlinem (1908), kolejowego pod Cytadelą (1908) oraz późniejszego Mostu Poniatowskiego (1909). W l. 1909-1911 zastępca kierownika montażu mostu Ochitieńskiego w Petersburgu W l. 1912-1915 budował część magistrali transsyberyjskiej – Amurską drogę żelazną. W l. 1915-1920 pracował dla zakładów Ministerstwa Komunikacji we Władywostoku przy montażu pasażerskich wagonów kolejowych. W 1920 wrócił do Polski i zajmował się budowaniem konstrukcji stalowych. W l. 1922-1938 kierował lub brał udział w montażu: 10 wież samostojących o wysokości 126,5 m dla Radiostacji Transatlantyckiej, Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Babicach (1923), mostu na Kamiennej pod Ostrowcem (1923-1927), Wieprzu pod Lubartowem i Bystrzycy pod Lublinem, pierwszego spawanego mostu w Europie – na Słudwi pod Łowiczem, kolejowego mostu pod Dęblinem (1928-1929), dźwigarów mostu Średnicowego w Warszawie (1930), spawanego szkieletu gmachu Towarzystwa „Prudential” w Warszawie (1931), mostów w Modlinie, we Włocławku i Płocku (1932-1938) i w odbudowie Mostu Poniatowskiego (1923-1927). W 1939 kierował montażem mostów strategicznych przez Wisłę (Świdry Małe, Nowy Korczyn, Szczucin). W l. 1940-1944 naprawiał zniszczone mosty przez Wisłę, Wkrę i Narew, odbudował wysadzony most w Puławach. Po 1945 pracował dla „Mostostalu”.

Źródła: B. Chwaściński, Kowalewski Florian [w:] Słownik polskich pionierów techniki, Katowice 1984; P. Wojdyga, Mosty firmy „K. Rudzki i S-ka”, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki” 17(2009), "Trzeci Most", czyli historia czwartego mostu przez Wisłę, https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/67-czasopismo/908-trzeci-most-czyli-historia-czwartego-mostu-przez-wisle (dostęp 27.05.2019); Kowalewski Florian, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kowalewski-Florian;3926609.html (dostęp 27.05.2019).