Klobassa Karol

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klobassa Karol – ur. 4.11.1823 w Drohobyczu, syn urzędnika przybyłego do Galicji z Moraw, ziemianin, przedsiębiorca naftowy, spiskowiec i filantrop, właściciel roponośnych terenów w Bóbrce, jeden z udziałowców, wraz z Ignacym Łukasiewiczem i Tytusem Trzecieskim, zawartej w 1861 spółki prowadzącej kopalnię ropy w Bóbrce, współzałożyciel Krajowego Towarzystwa Naftowego. Zdobył gruntowne wykształcenie w Wiedniu i Niemczech, w 1846 więziony przez 11 miesięcy przez władze austriackie za udział w spisku narodowym. Majątek obejmujący Zręcin i Bóbrkę przejął po ojcu w 1848, prowadził w nim gospodarstwo rolne, gorzelnię oraz produkcję wina, dobrowolnie i z własnej inicjatywy zniósł pańszczyznę w swych dobrach, w 1861 dokończył budowę nowoczesnego pałacu podjętą przez jego ojca Rudolfa. W 1854 udostępnił do poszukiwań naftowych tereny w Bóbrce, ale początkowo tylko wspierał działania Łukasiewicza i Trzecieskiego, od 1861 w pełni zaangażował się w inwestycję, która udziałowcom przyniosła wielki sukces i majątek. Od 1870 po wyjściu ze spółki Łukasiewicza, a następnie Trzecieskiego, jedyny właściciel kopalni. Z czasem jeden z najbogatszych ludzi w całej Galicji, nabył kolejne majątki w okolicy (Machnówka, Niżna Łąka, Skołyszyn, Sławęcin, Lisów, Lisówek, Kunowa, Jabłonica, Lipnica Górna), właściciel dwóch kamienic w Krakowie. Autor licznych fundacji (szkoły w Zręcinie i Skołyszynie, kościół w Zręcinie, drogi i most w Krośnie), w 1863 wspierał finansowo walczących z Rosją w Królestwie Polskim powstańców styczniowych. W 1881 za zasługi otrzymał od cesarza Order Żelazny Korony III klasy i przydomek Zrencki, co oznaczało nadanie tytułu szlacheckiego II stopnia (tzw. rycerskiego). Dwukrotnie żonaty (Ludwika Józefa Zygmuntowska, Helena Bobrowska), ojciec siedmiorga dzieci, z których pięcioro zmarło za jego życia, zmarł 8.02.1886 w Krakowie, spoczął w rodzinnym grobowcu na zręcińskim cmentarzu, znakomicie prosperującą kopalnię odziedziczyli synowie Wiktor oraz Stanisław i wdowa Helena.

Źródła: W. Bonusiak, Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 1985; S. Brzozowski, Ignacy Łukasiewicz, Warszawa 1974; J. J. Cząstka, Ludzie kopalni ropy naftowej w Bóbrce, „Wiek Nafty” 2004, nr 3; J. J. Cząstka, Dzieje przemysłu naftowego w Krośnieńskiem [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu. Tom II (1918-1970), red. J. Garbacik, Kraków 1973; Krośnieńskie kopalnictwo naftowe. Wspomnienia i sylwetki, Krosno 2005; J. Szczur, Karol Klobassa Zrencki senior 1823-1886, „Wiek Nafty” 2008, nr 4.