Klepacz Władysław

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klepacz Władysław – ur. 12.10.1924 w Warszawie, zm. 11.01.2021, polski informatyk i popularyzator nauki. Żołnierz Armii Krajowej (pseud. Ajaks). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1958 pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych. Zajmował się organizacją zakładu doświadczalnego produkcji matematycznych maszyn i pierwszego w Polsce usługowego ośrodka obliczeniowego. W 1960 rozpoczął pracę nad projektowaniem systemów przetwarzania danych. Współorganizator Biura Studiów i Projektów Systemu Elektronicznego Przetwarzania Danych. W latach 1967-1969 prowadził doświadczenia mające na celu opracowanie systemów INBI, IBIS i KWOC. Wykorzystał je na początku lat 70. przy tworzeniu systemu automatycznego opracowywania katalogu czasopism zagranicznych ARKA (Automatyczne Redagowanie Katalogów Alfabetycznych) dla Biblioteki Narodowej. Autorem oprogramowania jest Jan Wierzbowski. Był to jeden z pierwszych w Polsce systemów edycyjnych oraz pierwszy system zautomatyzowany. Dostosowany do polskiego komputera ZAM-41. System umożliwiał m. in. skrócenie czasu przygotowania publikacji katalogu i automatyczne generowanie indeksów. Rozwiązania te wykorzystano również w wydawnictwie informacji patentowej Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników UNTRA-CEMI. W. Klepacz stworzył pierwszą polską normę terminologiczną z zakresu informatyki PN-71/T-01016, zawierającą podstawowe nazwy i określenia. Autor i tłumacz książek o tematyce informatycznej, współredaktor czasopisma „Maszyny Matematyczne” – późniejszego miesięcznika „Informatyka” (1971). Było to pierwsze profesjonalne polskie czasopismo naukowo-techniczne. Redaktor naczelny w latach 1985-1995. Aktywny działacz Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielczego Oficerów. Najważniejsze publikacje: „Zastosowanie maszyn matematycznych do automatyzacji zarządzania” (1965), „Pamięci masowe maszyn cyfrowych” (1970), tłumacz „Wprowadzenia do przetwarzania danych” (1971) oraz „Leksykonu informatyki” (1977).

Źródła: W. Klepacz, Pamięci masowe maszyn cyfrowych, Warszawa 1970; W. Klepacz, Projekt normy pojęć podstawowych, „Informatyka” 1971, nr 5-7; J. Kowalczyk, H. Zawado, Centralne katalogi piśmiennictwa zagranicznego Biblioteki Narodowej, stan i perspektywy, „Przegląd Biblioteczny” 1993 r, nr 1-2; Władysław Jan Klepacz, [1] [dostęp: 14.04.2020].