Kijeński Jacek

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kijeński Jacek – ur. 22.06.1950 w Warszawie, chemik, specjalista z zakresu strategii rozwoju przemysłu chemicznego, wynalazca. Absolwent Politechniki Warszawskiej, studia ukończył w 1973. W 1974 razem z prof. Stanisławem Malinowskim dokonał odkrycia stałych superzasad. Autor opracowania nowej metody syntezy tlenkowych katalizatorów monowarstwowych. Katalizatory otrzymywane dzięki J. Kijeńskiemu znajdują praktyczne zastosowanie w technologiach produkcji, głównie związków chemicznych wysoko przetworzonych, takich jak leki, środki ochrony roślin, barwniki oraz związki zapachowe. W latach 1980-1995 wraz z Alfonsem Baikerem i Markiem Glińskim pracował nad zastosowaniem organicznych donorów wodoru w selektywnej redukcji nienasyconych grup funkcyjnych w syntezie szeregu wysokoprzetworzonych związków chemicznych. Badania te zapoczątkowały rozwój technologii otrzymywania związków zapachowych: alkoholu 2-fenyloetylowego, tlenku styrenu, aldehydu fenylooctowego, lilalu i cyklamalu. Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w latach 1987-1990. W 1991 uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie w latach 2002-2007. Wynalazca metody syntezy alkoholu dwuoctanowego w polu ultradźwiękowym. Specjalista w dziedzinie strategii kierunków rozwoju branż przemysłu chemicznego. Jeden z inicjatorów badań nad rentownym otrzymywaniem biopaliw. Wynalazca biopaliwa Gliperol, biopaliwa otrzymywanego z oleju palmowego, odpadów tłuszczowych i przeterminowanych tłuszczów jadalnych. Autor metody estryfikacji gliceryny rafineryjnej wykorzystywanej w produkcji benzyny i oleju dieslowego. Prowadzi badania z zakresu gospodarki wodorowej, gospodarki metanolem, odnawialnych źródeł energii i związków wysokoprzetworzonych. Autor ponad 200 publikacji naukowych i ok. 40 patentów. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Źródła: J. Kijeński, Odzysk i recykling materiałów polimerowych, Warszawa 2011; prof. dr hab. inż. Jacek Antoni Kijeński, [1] [dostęp: 12.05.2020].