Kalisz Józef

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kalisz Józef – ur. 12.09.1935 w Łodzi, zm. 19.06.2012 w Warszawie, polski naukowiec, specjalista z dziedziny elektroniki, wynalazca. Absolwent Politechniki Śląskiej. W 1958 pod kierownictwem prof. Stefana Węgrzyna uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka. Pracownik Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. W latach 1960-1963 pracował jako konstruktor-elektronik dla Zakładów Doświadczalnych Biura Urządzeń Techniki Jądrowej w Warszawie na Żeraniu, gdzie skonstruował pionierski radiometr tranzystorowy. Od 1963 w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1967. Zajmował się tworzeniem urządzeń pomiarowych, ważnych w procesie precyzyjnej generacji i metrologii odcinka czasu. Członek zespołu badawczego pod kierownictwem prof. Zbigniewa Puzewicza, który opracowywał prototyp miernika czasu do dalmierza laserowego. Był to pierwszy w Polsce miernik wykorzystujący cyfrowe układy scalone. W latach 1971-1972 przebywał na stypendium we Włoszech, pracował na Uniwersytecie Mediolańskim i w instytucie Euroatomu, współpracował z prof. Luigim Stanchim. Od 1972 kierownik Katedry Mikroelektroniki (późniejszy Zakład Techniki Cyfrowej) Wojskowej Akademii Technicznej. Prowadził zajęcia z układów cyfrowych. W 1981 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Kierownik zespołu badawczego zajmującego się pracą nad nowymi metodami i urządzeniami mierzącymi odcinek czasu z precyzją sięgającą pikosekundy (jedna bilionowa sekundy). W 1982 skonstruowano ekspander czasu umożliwiający opracowanie czasu w zespole miernika o rozdzielczości 1 ps. Wynik ten stanowił wówczas rekord światowy. J. Kalisz jest wynalazcą nowatorskiej metody wielokrotnej interpolacji czasu. W latach 90. pracował nad cyfrowym konwerterem czas-liczba o rozdzielczości 200 ps. Umożliwił on rozwój nowoczesnej technologii wytwarzania układów scalonych CMOS FPGA. Był to pierwszy na świecie tak precyzyjny licznik scalony. Autor 14 patentów w kraju i zagranicą. Najważniejsze prace: „Cyfrowe układy scalone w technice systemowej” (1981), „Podstawy elektroniki cyfrowej” (1991).

Źródła: J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, Warszawa 2007; Współcześni uczeni polscy, red. J. Kapuścik, t. 2, Warszawa 1999.