Janicki Jerzy Stanisław

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Janicki Jerzy Stanisław – doktor nauk fizycznych, ur. 4.05.1956 w Pile. Specjalista w zakresie fizyki jądrowej, elektrokardiologii, magnetobiologii, a także biofizyki. Studiował na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja fizyki doświadczalnej. Pracownik naukowo dydaktyczny Instytutu Fizyki (1980-1993). Pełnił funkcję dyrektora i profesora Instytutu Badań Fizykomedycznych Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Primax Medic Sp. z o.o. (od 1991). Założyciel spółki Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Primax Medic Sp. z o.o. (późniejsze Primax Medica Sp. z o.o.), przyczynił się do rozwoju i osiągnięć spółki. Przedsiębiorstwo m.in. zdobyło tytuł Krajowego Lidera Innowacji (2009). Twórca modelu single fibre based heart activity model (SFHAM) opisującego aktywność elektryczną pracy mięśnia sercowego zastosowanego w metodzie SATRO-EKG. Metoda jest chroniona prawem patentowym P-372687, umożliwia ona nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną. Przyczyniła się do wczesnego wykrywania choroby niedokrwiennej serca. Opracował system do magnetostymulacji oparty na rozkładzie stałego niejednorodnego pola magnetycznego i stanowiący podstawowy element wyrobów wykorzystujących technologię MagneticUnit System. Autor wielu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym: Physical foundations of the SATRO metod (2006), Fizyczne podstawy metody SATRO w badaniu pracy serca (2006), Wpływ gradientowego pola magnetycznego na organizm człowieka (2008), Gradientowe pole magnetyczne w medycynie (2008), Zastosowanie stałego pola magnetycznego w terapii (2009). Został wyróżniony tytułem doktora honoris causa na Wydziale Nauk Medycznych Międzynarodowego Uniwersytetu w Colombo.

Źródła: Prezydium Rady Instytutu Badań Fizykomedycznych, [1] [dostęp: 30.01.2020]; Dr Jerzy Stanisław Janicki, [2] [dostęp: 30.01.2020]; J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski, Partial potentials of selected cardiac muscle regions and heart activity model based on single fibres, „Medical Engineering & Physics” 2009, vol. 31; J. Janicki, Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzących w mięśniu sercowym, „Folia Cardiologica” 2004, nr 11.