Instytut Spraw Społecznych

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Instytut Spraw Społecznych – założona w 1931 r. instytucja prowadząca działalność naukową i propagandową w sferze społecznej. Powstał z inicjatywy instytucji ubezpieczeniowych: Związku Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, Ogólnopaństwowego Związku Kas Chorych, Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków we Lwowie (Odział Warszawski), Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu, oraz Zakładu Ubezpieczeń w Królewskiej Hucie. Posiadał status fundacji. Zgodnie ze statutem zadaniem Instytutu było prowadzenie działalności naukowej, propagandowej i pedagogicznej w zakresie ochrony pracy, ubezpieczeń społecznych, rynku pracy, bezrobocia, emigracji i opieki społecznej. Na czele Rady Zarządzającej ISS stanął Wincenty Jastrzębski. Stanowiła ona organ kierujący i nadzorujący działalność Instytutu. Radą Naukową kierował Kazimierz Korniłowicz. ISS nosił nazwę Fundacji Naukowej Ubezpieczeń Społecznych. Kapitał zakładowy ustalono na 150 tys. zł. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Leszno 13, od 1932 r. przy ul. Wiejskiej 19, a od 1935 r. na rogu ul. Wilczej i obecnych al. Ujazdowskich w Warszawie. Przy ISS działała biblioteka. W praktyce gros aktywności Instytutu ukierunkowane było na ubezpieczenia społeczne, zagadnienia bezpieczeństwa pracy oraz bezrobocie. Inne tematy podejmowane były na mocy umów z instytucjami udzielającymi subwencji. ISS prowadził audycje radiowe dla robotników w niedzielę i dla ogółu słuchaczy w środę. ISS prowadził również działalność wydawniczą, w tym serie „Studia i Materiały”, „Sprawy Zatrudnienia i Bezrobocia”, „Sprawy Ubezpieczeniowe i Statystyczne”, „Sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, „Sprawy Ustawodawstwa i Ustroju Pracy”, „Sprawy Zdrowia Publicznego”. Od 1936 r. Instytut wydawał „Przegląd Bezpieczeństwa Pracy”. Po zakończeniu II wojny światowej pracownicy byłego Instytutu Spraw Społecznych utworzyli w Łodzi, z inicjatywy Heleny Radlińskiej, Polski Instytut Służby Społecznej. Działał on w latach 1946-1953.

Źródła: J. Auleytner, Instytut Spraw Społecznych (1931-1939), „Polityka Społeczna” 2002, nr 2; H. Kuropatwińska, Ze wspomnień o Instytucie Spraw Społecznych w Warszawie (1931-1939), „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce”, Warszawa 1984, z. 2; W. Szubert, Notatka o Instytucie Spraw Społecznych, „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce”, Warszawa 1986, z. 4.