Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen – instytut prowadzący działalność w latach 1928-1939 w Warszawie. Prowadził nowoczesne badania w zakresie kształtowania się koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie, a także z zakresu polityki gospodarczej. Powstał 15.02.1928 z inicjatywy Edwarda Lipińskiego, który pełnił funkcję kierownika IBKGiC. Instytut stanowił ośrodek naukowo-badawczy Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Organem odpowiedzialnym za ukierunkowanie prac badawczych była Rada Naukowa, w skład której wchodzili: eksperci, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele ministerstw. W Instytucie sporządzano miarodajne analizy dotyczące produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, spożycia i koniunktury w Polsce. W IBKGiC opracowano wskaźniki dotyczące przemiany gospodarki w Polsce. Ponadto prowadzono badania z zakresu historii gospodarczej. Wyniki badań były ogłaszane m.in. w „Koniunkturze Gospodarczej”, „Miesięcznych Tablicach Statystycznych” oraz serii „Prace IBKGiC”. Z Instytutem współpracowali m.in. ekonomiści Marek Breit i Ludwik Landau, pierwsi kierownicy zakładów IBGiC. Na podstawie danych udostępnionych przez Bank Polski oraz izby przemysłowo-handlowe nt. sprawozdań zakładów przemysłowych i rzemieślniczych w Instytucie badano rachunek bilansu płatniczego Polski. Monitorowanie rynku pracy, poziomu i przyczyn bezrobocia oraz warunków pracy było możliwe dzięki raportom przekazywanym co miesiąc z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Jednym z wybitnych pracowników IBKGiC był Michał Kalecki, referent do spraw karteli i koncernów, autor Próby teorii koniunktury z 1933. Wraz z Ludwikiem Landauem przygotował Szacunek dochodu społecznego w roku 1929 (Warszawa 1934), opracowanie stanowiące obszerną analizę ekonomiczną odnoszącą się do wysokości dochodu narodowego wytworzonego w Polsce w 1929.

Źródła: Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 12, Warszawa 2002; Z. Landau, Badania nad dochodem narodowym II Rzeczypospolitej i ich przydatność do analiz historyczno-gospodarczych, „ Przegląd Historyczny” 1973, nr 3; Z. Landau, Gospodarka Polski na tle gospodarki światowej 1913-1938: uwagi ogólne, „Przegląd Historyczny” 1968, nr 2.