Grzymek Jerzy

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Grzymek Jerzy – ur. 9.04.1908 w Iwkowej, zm. 4.05.1990 w Krakowie, inżynier i wynalazca. Studiował chemię na Politechnice Lwowskiej. W latach 1932-1935 pracował jako asystent w Katedrze Technologii Wielkiego Przemysłu Nieorganicznego i Elektrochemii Technicznej Politechniki Lwowskiej. Od 1936 pracownik Zakładów „Solvay” w Krakowie. Kierownik produkcji, następnie naczelny inżynier Cementowni „Grodziec” w Będzinie. Podczas okupacji zajmował się paleniem pieców obrotowych. Od 1942 żołnierz AK, służył w 120 Pułku Piechoty 106. Dywizji „Tysiąca” okręgu miechowsko-pińczowskim. W latach 1945-1948 pełnomocnik rządu ds. odbudowy przemysłu cementowego na Śląsku Opolskim. Członek PZPR od 1949. Dyrektor Zjednoczenia Fabryk Cementu w Sosnowcu. W ramach Planu 6-letniego przygotował budowę 3 cementowni zapewniając import potrzebnych urządzeń i maszyn. Od 1951 r. wiceminister Przemysłu Lekkiego. Inicjator powstania Wydziału Ceramicznego Akademii Górniczo-Hutniczej (1951) i współorganizator Ministerstwa Przemysłu i Materiałów Budowlanych (1953). W 1959 wraz z 10-osobowym zespołem naukowym Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Opolu i we współpracy z AGH opracował metodę spiekowo-rozpadową wytwarzania tlenku glinu i cementu bez wykorzystania boksytu, tzw. metoda Grzymka. Polega ona na spiekaniu rud glinonośnych z wapieniem z dodatkiem lub bez dodatku sody, następnie ługowania uzyskanych spieków roztworami wody. Wypalony spiek, głównie ortokrzemian wapniowy i minerały glinowo-wapniowe, ulega rozpadowi w czasie chłodzenia na drobny pył. Stanowi on podstawowy materiał wyjściowy do dalszej produkcji tlenku glinu. Po wymieszaniu pozostałości ze zmielonym kamieniem wapiennym wykorzystywany do produkcji cementu portlandzkiego. Cały proces umożliwia otrzymanie tlenku glinu z zawartością 99,5% czystego składnika. W 1971 r. J. Grzymek uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Autor ok. 170 publikacji naukowych i 30 patentów, z czego 16 zagranicznych.

Źródła: E. Kosacka, K. Ratajczyk, Metoda spiekowo-rozpadowa J. Grzymka wytwarzania tlenku glinu i cementu z surowców krajowych, „Przegląd Geologiczny”, nr 5, 1974 r.; A. J. Wójcik, Grzymek Jerzy Michał [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę: Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, t. 1, red. B. Orłowski, Warszawa 2015.