Garbuliński Tadeusz

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Garbuliński Tadeusz – ur. 25.08.1920 w Strzemieszycach, zm. 22.02.2011 w Jeleniej Górze, lekarz weterynarz, farmakolog. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. W 1953 uzyskał dyplom lekarza weterynarii na Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1953-1956 odbył aspiranturę w Katedrze Fizjologii Akademii Medycznej pod kierunkiem prof. Andrzeja Klisieckiego. W 1955 jako pierwszy na świecie przedstawił hipotezę o oksydoredukcyjnym działaniu azotynów i organicznych azotanów na endogenne substancje podatne na utlenianie poprzez uwalnianie tlenku azotu. Badania te przyczyniły się do odkrycia endogennego tlenku azotu przez Louisa Ignarro, Roberta Furchgotta i Ferode’a Murada w 1977, za co otrzymali Nagrodę Nobla w 1998. W 1958 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Farmakodynamika azotynów w narządzie krążenia w nowym oświetleniu”. Nastepnie przebywał na kilkumiesięcznym stażu naukowym w Instytucie Fizjologii Uniwersytetu we Fryburgu. Kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu (1961-1985). Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w latach 1965-1969. Należał do członków założycieli Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Naukowego. Jego przewodniczący w latach 1969-1971. W okresie 1970-1982 dyrektor Instytutu Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W 1973 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Twórca Wrocławskiej Szkoły Farmakologii Weterynaryjnej. Prowadził badania, których efektem było opracowanie schematu regulacji metabolizmu cukrowego w sercu, wykrycie wpływu nerwu aortowego w przysadkowo zależnym uwalnianiu glikokortykoidów i sformułowanie tezy o funkcjonowaniu w ustroju mechanizmu oszczędzania ketacholamin. Inicjator badań immunofarmakologicznych w weterynarii. Zrealizował własną koncepcję wykorzystania niesterydowych leków przeciwzapalnych oraz naturalnych i syntetycznych immunomodulatorów w profilaktyce przeciwzakaźnej. Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk w latach 1978-1989.

Źródła: Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2001; M. Koton-Czarnecka, Louis J. Ignarro - noblista od tlenku azotu, [1] [dostęp: 8.11.2020]; B. Obmińska-Mrukowicz, M. Truszyński, Profesor Tadeusz Garbuliński (1920-2011), „Nauka” 2011, nr 3; Prof. dr hab. Tadeusz Władysław Garbuliński (1920-2011), [2] [dostęp: 8.11.2020]; Tadeusz Garbuliński, [3] [dostęp: 8.11.2020]; The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1998, [4] [dostęp: 8.22.2020]