Fiszdon Władysław

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Fiszdon Władysław – ur. 12.06.1912 w Kozinie, zm. 25.10.2004 w Warszawie, matematyk, konstruktor lotniczy, aerodynamik, hydrodynamik. Przyczynił się do rozwoju lotnictwa polskiego. Specjalizował się w zakresie mechaniki lotniczej. Twórca polskiej szkoły mechaniki lotu i aeroelastyczności oraz mechaniki gazów rozrzedzonych. Prowadził badania dotyczące dynamiki drgań i wytrzymałości konstrukcji samolotów „Hurricane”, „Mosquito”, Hawker "Typhoon" i Hawker "Tempest". Brał udział w prowadzeniu obliczeń flatteru myśliwca „Dewoitine” D-520. Autor projektów: samolotu myśliwskiego ITL M.48, samolotu aerofotogrametrycznego ITL Aerofoto 48, kierowanej bomby ślizgowej BSS (BSK). Współkonstruktor samolotów: LWS-30 „Żubr” oraz LWS-3 „Mewa”. Absolwent École Nationale Supérieured’Aéronautique i studiów technicznych Uniwersytetu Paryskiego we Francji. Pierwszy Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Współorganizator i dyrektor naukowego Instytutu Lotnictwa w Warszawie oraz Instytutu Mechaniki, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Mechaniki Cieczy i Gazów Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Profesor Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Lubelskiej Wytwórni Samolotów, a także w Centrum Wyszkolenia Ziemnego PSP w Blackpool w Wielkiej Brytanii. Jako pracownik naukowy w Royal Aircraft Establishment w Farnborough uczestniczył w pracach nad samolotami myśliwskimi „Typhoon” i „Tempest”. Autor programu rozbudowy Instytutu Lotnictwa. Członek m.in.: Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowej Akademii Astronautycznej oraz Royal Aeronautical Society w Wielkiej Brytanii. Autor wielu publikacji naukowych, w tym: Aeroelastyczność (1950), Wstęp do areosprężystości (1951), Mechanika lotu (1952,1961).

Źródła: Fiszdon Władysław [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. B. Orłowski, t. 1, Warszawa 2015; Fiszdon Władysław [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 9, Warszawa 2002; A. Morgała, Kierunki rozwoju samolotów wojskowych w Polsce w drugiej połowie XX w. [w:] Lotnictwo stulecie przemiany, Wrocław 2003; P. Pleskot, T. P. Rutkowski, Spętana akademia, Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, materiały Służby Bezpieczeństwa (1967-1987), t. I, Warszawa 2009l Władysław Fiszdon [w:] 50 lat Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 1952-2002, Warszawa 2002; J. Witkowski, Polski wkład w technikę śmigłowcową [w:] Lotnictwo stulecie przemiany, Wrocław 2003.