Filar Władysław

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Filar Władysław – ur. 18.02.1926 w Iwaniczach Nowych, zm. 13.08.2019 w Warszawie, informatyk, pułkownik Wojska Polskiego, historyk wojskowości. Działacz polskiej konspiracji na Wołyniu, żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. W 1944 brał udział w walkach na Wołyniu, Polesiu i Lubelszczyźnie. W 1944 wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego. W 1956 uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. Adiunkt w latach 1956-1968. W 1963 ukończył studia doktoranckie w Katedrze Historii Sztuki Wojennej z dziedziny nauk wojskowych historii wojskowości. Prowadził badania z zakresu organizacji i działania wojsk, procesów zachodzących na polu walki, procesów decyzyjnych. Organizator symulacji procesów walki oraz operacji z zastosowaniem najnowszych odkryć technicznych z dziedziny informatyki. Ponadto badał problematykę stosunków polsko-ukraińskich podczas II wojny światowej. W latach 1968-1973 kierownik zakładu zajmującego się zastosowaniem elektronicznych maszyn cyfrowych w Instytucie Dowodzenia Akademii Sztabu Generalnego. W latach 1973-1979 zastępca szefa Instytutu Dowodzenia ASG. Następnie komendant Filii Wojskowego Instytutu Informatyki (do 1984). Członek Zespołu Polskiej Akademii Nauk ds. Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemowej w Laxenburgu w latach 1978-1980. W l okresie 1984-1990 pełnił funkcję zastępcy szefa Instytutu Badań Strategiczno-Obronnych. Kierownik zespołu oraz współautor projektu Model-5. Był to pierwszy w Wojsku Polskim program przeznaczony dla komputera osobistego, który pozwalał na prowadzenie symulacji działań bojowych i był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych do końca latach 90. Szef Centrum Informatyki Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w latach 1990-1991. W 1991 przeszedł na emeryturę. Działacz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Ukraińców w Polsce. Autor ponad 120 publikacji z dziedziny zastosowania informatyki w sztuce wojennej, historii wojskowości i stosunków polsko-ukraińskich. Najważniejsze prace: „Badania operacyjne a problemy zaopatrywania i obsługo wojsk” (1973), „Elementy metodologii projektowania informatycznych systemów dowodzenia i zarządzania” (1976), Metody symulacyjne w modelowaniu procesów operacji walki” (1979), „Symulacja i gry komputerowe w zastosowaniach wojskowych” (1985), „Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej” (1999).

Źródła: W. Filar, Badania operacyjne a problemy zaopatrywania i obsługi wojsk, Warszawa 1973; Kto jest kim w Polsce: Informator biograficzny, red. L. Becela, Warszawa 1989; Władysław Filar, [1] [dostęp: 5.12.2020]; Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny, t. 1, red J. Kapuścik, Warszawa 1998.