Eisenberg Filip

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Eisenberg Filip – wybitny lekarz, pionier racjonalnej chemioterapii, bakteriolog. Zajmował się diagnostyką oraz zwalczaniem chorób zakaźnych, bliski odkrycia sulfonamidów (syntetycznych leków bakteriostatycznych). Urodzony 19.07.1876 na krakowskim Kazimierzu, zginął 18.07.1942 w obozie koncentracyjnym w Bełżcu. Odbył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym studia uzupełniające w Instytucie Seroterapeutycznym na Uniwersytecie Wiedeńskim. Asystent w Katedrze Higieny na Uniwersytecie Jagiellońskim (1901-1912), następnie w Katedrze Higieny we Wrocławiu do 1914. Lekarz w armii austriackiej (1914-1918), kierownik laboratoriów wojskowych w Galicji (1915-1918). W 1919 wstąpił do Wojska Polskiego i objął dowództwo krakowskiego Wojskowego Szpitala Zakaźnego. Kierownik filii Państwowego Zakładu Higieny w Krakowie i jej organizator (1921-1933), następnie Państwowej Stacji Bakteriologicznej w Krakowie (1933-1939). Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od 1933). Kierownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Medycznego we Lwowie (1939-1941). W jednej ze swoich prac opisał zjawisko odporności bakterii na działanie aglutynin krwi posługując się przykładem pałeczek ropy błękitnej (1904). W 1907 zaproponował pierwszą próbę mianownictwa z zakresu immunologii. Jako pierwszy wprowadził pojęcie immunochemii do polskiej mikrobiologii. Ponadto opisał blisko 500 zmian i definicji z dziedziny bakteriologii i immunologii. Autor wzoru na aktywność bakteriostatyczną barwników oraz artykułu będącego próbą wykazania hamującego wpływu substancji chemicznych na rozwój bakterii. Dzięki jego działalności w Krakowie powstały oddziały badań serologicznych, wody, żywności i dział mikrobiologii. Inicjator badań epidemiologicznych w terenie. Popularyzator higieny osobistej i odżywiania (liczne artykuły i wykłady). Prowadził badania m.in. nad wpływem barwników i soli na rozwój bakterii.

Źródła: M. Bilek, Sylwetki dyrektorów i kierowników krakowskich instytucji sanitarnych i przeciwepidemicznych do roku 1970 [w:] Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej, red. J. Bukowski, M. Bilek, Kraków 2007; W. Bonusiak, Kto zabił profesorów lwowskich?, Rzeszów, 1989; Eisenberg Filip [w:] J. B. Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów - ofiar drugiej wojny światowej, t. 1, Wrocław 1997; Eisenberg Filip [w:] Uczeni polscy XIX-XX stulecia, red. A. Śródka, Warszawa 1994; R. Żebrowski, Eisenberg Filip [w:] Polski słownik judaistyczny: dzieje, kultura, religia, ludzie, T. 1, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003. http://slownikpolskiejmodernizacji.pl/index.php?title=Eisenberg_Filip&action=edit