Eberhardt Julian

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Eberhardt Julian – inżynier komunikacji, budowniczy kolei, minister kolei żelaznych. Urodzony w 1866 r. w Warszawie, zmarł 4.01.1939 w Warszawie. Przyczynił się do usprawnienia i ujednolicenia sieci kolejowej w Polsce. Studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie uczęszczał do petersburskiego Instytutu Inżynierów Komunikacji (Szkoła Inżynierów Kolejnictwa). Członek Ligi Narodowej, Stowarzyszenia Techników, a także Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Pracował w rosyjskim kolejnictwie, czego efektem były projekty i budowa mostów na Syberii (1893-1898). Uczestnik budowy Kolei Transbajkalskiej, naczelnik oddziału budowy Kolei Północnoussyryjskiej oraz kierownik rumuńskich kolei państwowych (1917-1918). Dążył do przebudowy węzła warszawskiego na podstawie nowych projektów i był dyrektorem budowy mostu Poniatowskiego w Warszawie. W związku z zakończeniem I wojny światowej zdecydował się przejąć dyrekcję kolei wraz z dworcami kolejowymi od niemieckiego okupanta (1918). Inicjator powstania Sekcji Kolejowej przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Był ministrem komunikacji w gabinecie Władysława Wróblewskiego (5-17.11.1918), ministrem kolei żelaznych w gabinecie Ignacego Jana Paderewskiego (16.01.1919-9.12.1919) i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Komunikacji (1920-1926). Prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Utworzył Komisję Językową funkcjonującą przy Ministerstwie Komunikacji m.in. celem ustalenia polskiej terminologii kolejowej. Przyczynił się do wydania kalendarza technicznego "Technik" w języku polskim. Prezes i członek redakcji „Przeglądu Technicznego”. Autor wielu publikacji z zakresu kolejnictwa.

Źródła: C. Bakunowicz, Kolejnictwo II Rzeczypospolitej Polskiej: (przygotowania do wojny 1918-1939), „Dzieje Najnowsze” 1998, nr 4; B. Orłowski, Inżynierowie w służbie narodu, „Architectus” 2014, nr 4; B. Orłowski, Kolej Transsyberyjska – wkład Polaków w jej budowę, „Inżynier Budownictwa”, październik 2006; J. Piłatowicz, Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich do 1939 r. T. II. Słownik polskich stowarzyszeń technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r., Warszawa 2005; J. Samójłło, Eberhardt Julian [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 6, Kraków 1948.