E-administracja

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

E-administracja – elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) to wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi elektroniczna administracja, jest świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Na przykład zamówienie wizyty lekarskiej przez Internet, złożenie deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne i prawne za pomocą kliknięcia myszką, wyrobienie nowego dowodu bez wychodzenia z domu. Ich udostępnianie ma służyć usprawnieniu kontaktów obywateli z władzami wszystkich szczebli i przyspieszeniu procedur załatwiania spraw urzędowych. Pierwszym aktem prawnym, w którym znalazły się przepisy wprowadzające ideę elektronicznej administracji do polskiego porządku prawnego, była ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdzie wprowadzono obowiązek wydawania, w formie publikatora teleinformatycznego, Biuletynu Informacji Publicznej. W momencie wejścia w życie ustawy z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym pojawiły się podstawy prawne do stosowania na szerszą skalę komunikacji elektronicznej w załatwianiu spraw urzędowych. Ramy dla funkcjonowania e-government wyznaczyła ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W celu badania rozwoju e-administracji wyróżniono 20 kategorii podstawowych usług publicznych. Dwanaście skierowanych jest do obywateli, osiem do przedsiębiorców. W zależności od stopnia rozwoju e-administracji usługi te mogą być świadczone na czterech różnych poziomach. Stopień pierwszy, obejmujący tzw. informację on-line, to możliwość wyszukania informacji o danym urzędzie oraz świadczonych tam usługach na jego stronie internetowej. Stopień drugi (tzw. interakcja jednokierunkowa) daje możliwość wyszukania informacji oraz pobrania oficjalnych formularzy ze strony internetowej urzędu, w ramach stopnia trzeciego ma miejsce tzw. interakcja dwukierunkowa oznaczająca możliwość wyszukania informacji, pobrania oraz odesłania wypełnionych formularzy za pomocą Internetu. W ramach stopnia czwartego pojawia się tzw. transakcja, czyli pełna obsługa procesu, oznaczająca możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną.


Źródła: E. Bojanowski, K. Żukowski, Leksykon prawa administracyjnego, Warszawa 2009; E-administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, red. D. Szostek, Wroclaw 2009; D. Grodzka, E-administracja w Polsce, „Infos” nr 18/2007, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007; J. Janowski, Administracja elektroniczna, Warszawa 2009; I. Straus, T. Tuulik, Establishing. A Company Takes Only Two Hours In Estonia, artykuł z 12 kwietnia 2007 r., http://www.mondaq. com/article.asp?articleid=47610 [dostęp: 18.10.2020]; http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5925.htm [dostęp: 18.10.2020].