Dziatkowiak Antoni

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dziatkowiak Antoni – ur. 26.05.1931 w Rogaczewie Wielkopolskim, torakochirurg, kardiochirurg, transplantolog. Medycynę studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze w Pilźnie, następnie w Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1955 rozpoczął pracę zawodową w Poznaniu pod kierunkiem Jana Molla. W 1962 uzyskał stopień doktora, w 1972 doktora habilitowanego, w 1986 tytuł profesora, w 1997 profesora zwyczajnego. W l. 1964-1965 odbył staż naukowy w Stanach Zjednoczonych, a w 1976 w Wielkiej Brytanii. W l. 1979-2001 był dyrektorem Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownikiem Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1992 do 1998 pełnił funkcję krajowego specjalisty w kardiochirurgii; w l. 1998-2001 był specjalistą regionalnym ds. kardiochirurgii na Małopolskę i Podkarpacie. W 1979 zaczął tworzyć Klinikę Chirurgii Serca i Naczyń w Krakowie. Był organizatorem i dyrektorem Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej (obecnie Collegium Medicum UJ). Jako student, od 1953 uczestniczył w pracach badawczych nad pierwszym polskim sztucznym płucosercem pod kierunkiem Jana Molla i Jana Krotoskiego. Był wśród konstruktorów oksygenatora MPD-3 (od nazwisk konstruktorów: J. Molla, F. Płużaka i A. Dziatkowiaka). Brał udział w pierwszym przeszczepie serca dokonanym przez Jana Molla w 1969. W l. 1956-1967 uczestniczył we wdrażaniu w Polsce normotermii. W l. 1969-1975 zabiegał o wprowadzenie w Polsce operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej serca. Wdrożył w Polsce w 1974 wszczepianie ludzkich homogennych zastawek serca. W 1977 zmodyfikował i udoskonalił operację tętniaków aorty wstępującej w zespole Morfana. W 1984 zainicjował program „Sojusz dla ratowania życia bez użycia krwi” adresowany do Świadków Jehowy i do osób, które chcą przejść operację bez transfuzji krwi. 21.10.1988 dokonał pierwszego przeszczepu serca w Krakowie (pacjent żył 13 lat). Uzyskał dwa patenty.

Źródła: N. Adamska-Golińska, Bezkrwawa medycyna, „Menadżer Zdrowia” 2010, nr 8; E. Borek, O człowieku, który przeszczepił 500 serc, „Medical Tribune” 2015, nr 12; Dziatkowiak Antoni [w:] Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny, Warszawa 1987; Dziatkowiak Antoni [w:] Złota Księga Polskiej Medycyny, Warszawa 2002; Prof. Antoni Dziatkowiak. Zegarmistrz ludzkich serc, [1] (dostęp: 30.08.2019); Prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak, [2] (dostęp: 30.08.2019).