Czochra Marian

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czochra Marian – ur. 21.01.1925 w Zwierzyńcu; neurochirurg, założyciel Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego. W 1951 ukończył Akademię Medyczną w Lublinie, w 1964 otrzymał stopień doktora, w 1972 doktora habilitowanego, w 1982 tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1990 profesora zwyczajnego. Od 1950 pracował nieprzerwanie w Akademii Medycznej w Lublinie; w l. 1950-1957 w I Klinice Chirurgii, od 1958 w Katedrze i Klinice Neurochirurgii. W l. 1973-1985 był zastępcą dyrektora ds. klinicznych Instytutu Chorób Układu Nerwowego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1972 do 1990 pełnił funkcję zastępcy kierownika Kliniki Neurochirurgii, od 1990 do 1995 kierownika Katedry i Kliniki Neurochirurgii. W l. 1973-1995 był konsultantem neurochirurgii dla województwa lubelskiego i członkiem krajowego zespołu specjalistycznego. Odbył szkolenia specjalistyczno-naukowe w Wielkiej Brytanii (1962 i 1968), Czechosłowacji (1966), Szwajcarii (1972-1973), ZSRR (1978), Szwecji (1978 i 1980), Słowenii (1984), we Włoszech (1986), USA (1993). W ich efekcie wdrożył w lubelskiej klinice nowe metody leczenia w zakresie neurochirurgii. Wprowadził jako pierwszy w kraju dostęp operacyjny Yasargila (kraniotomia czołowo-skroniowo-klinowa) do mikrochirurgicznego leczenia tętniaków naczyń mózgowych, guzów okołosiodłowych oraz kąta mosto-móżdżkowego; wykonywał sympatektomię tętnic szyjnych w odcinku śródczaszkowym by zapobiec skurczom naczyniowym po zaklipsowaniu szypuły tętniaka; zastosował zastawkę komorowo-otrzewnową w przypadkach guzów tylnej jamy czaszkowej; wyjaśnił patomechanizm objawów mylących w krwiakach wewnątrzczaszkowych. Dokonał pierwszego w Polsce homogennego przeszczepu nerwu obwodowego u człowieka. Ponadto dostosował igłę Gamskiego do biopsji guzów mózgu. W prowadzonych badaniach zajmował się m.in. regeneracją i przepływem aksoplazmy w nerwie obwodowym po różnych metodach zespolenia chirurgicznego; w neuroonkologii leczeniem operacyjnym zapalnych powikłań wewnątrzczaszkowych i kanału kręgowego. Był inicjatorem utworzenia Oddziału Neurochirurgii w Radomiu i Zamościu.

Źródła: Czochra Marian [w:] Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny, Warszawa 1987; Czochra Marian [w:] Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy, red. nacz. K. Pikoń i in., Gliwice 2006; Czochra Marian [w:] Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. 1 A-G, red. J. Kapuścik, Warszawa 1998.