Czeczott Albert

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czeczott Albert – inżynier kolejowy, konstruktor parowozów, prekursor badań trakcyjnych taboru kolejowego. Przyczynił się do odbudowy polskiego kolejnictwa. Urodzony 13.04.1873 w Petersburgu, zmarł 3.11.1955 w Warszawie. Studiował w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Kierownik Wydziału Parowozowego i Działu Technicznego trakcji Kolei Moskiewsko-Windawsko-Rybińskiej (1911-1918). Członek Wyższej Rady Technicznej przy Centralnym Zarządzie Północnego Okręgu Kolejowego w Piotrogrodzie. Profesor i kierownik Laboratorium Parowozowego przy Instytucie Inżynierów Komunikacji (od 1918). Pracował jako główny konstruktor w Zakładach Putiłowskich w Petersburgu. Prowadził badania dotyczące lokomotyw w Ministerstwie Kolei Żelaznych w Warszawie oraz przyczynił się do utworzenia Referatu Doświadczalnego przy Departamencie Mechanicznym. Profesor Politechniki Warszawskiej. Organizator zakładu trakcji parowej i spalinowej przy Instytucie Naukowo-Badawczym Kolejnictwa. Uczestnik budowy Kolei Transirańskiej w Teheranie. Propagator zmian dotyczących gospodarki trakcyjnej w zakresie obciążeń parowozów i czasu jazdy pociągów. Opracował autorską metodę badań nad gatunkami węgla z Zagłębia Śląskiego i Dąbrowskiego. Projektant wagonów pomiarowych oraz pociągu doświadczalnego. Autor polskiej metody badania parowozów. Prowadził badania trakcyjne pierwszych polskich parowozów z zastosowaniem parowozu pomocniczego do hamowania rozpędzającego się pociągu (metoda podwójnej trakcji). Opracował nowoczesną metodę jazdy pociągiem doświadczalnym według tzw. nut (taśmy). Twórca popularnej w Europie nowatorskiej metody zastosowania parowozów – kompresorów wytwarzających sztuczny opór (tzw. metoda Czeczotta). Odkrywca zjawiska zmniejszania oporów przy dużych szybkościach. Projekt konstruktora posłużył do zbudowania pomiarowego wagonu dynamometrycznego oraz 3 parowozów oporowych (wytwarzających sztuczny opór ruchu). Autor pracy "Charakterystyka parowozów. Typy i obciążenia" (1927).

Źródła: B. Czekała, W sztafecie pokoleń. Prof. Albert Czeczott, „Nowe Sygnały” 1995, nr 7; A. Kijas, Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 2000; B. Orłowski, Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, t. 1, Warszawa 2015; Wspomnienie o prof. A. Czeczocie, „Przegląd Kolejowy”, 1955, nr 12.