Centralny Instytut Wychowania Fizycznego

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Centralny Instytut Wychowania Fizycznego – szkoła wyższa, powstała w 1929 z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia poznańskiej Centralnej Szkoły Wojskowej Gimnastyki i Sportów oraz Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zaczęła istnieć formalnie od 1.01.1930. Autorem projektu Instytutu był prof. Edgar Norwerth z Politechniki Warszawskiej. Akt erekcyjny oraz tablicę pamiątkową z okazji 10-lecia Polski Niepodległej wmurowano 2.12.1928. Pierwsze zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 5.11.1929, a inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29.11.1929. Celem CIWF było kształcenie kadr wychowania fizycznego na potrzeby wojska oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie wychowania fizycznego, kultury fizycznej na potrzeby wojska oraz sprawności młodzieży. Instytut stanowił ważny ośrodek służący sportowcom jako miejsce treningów i przygotowań. Pierwszym dyrektorem CIWF był płk dr Władysław Osmólski. Początkowo CIWF był wojskową szkołą zawodową, która obejmowała dwuletnie studia nauczycielskie dla mężczyzn i kobiet, a także kursy: 3-6 miesięczne gimnastyczne i sportowe dla oficerów, 4-6 tygodniowe m.in. dla instruktorów organizacji młodzieży, kursy dokształcające wakacyjne, kursy specjalizacji w danej dziedzinie sportu. W 1935 Instytut został przemianowany na Centralny Instytut Wychowania Fizycznego im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W wyniku zarządzenia Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego studia zostały przedłużone do 3 lat (1936). Następnie CIWF został przekształcony w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, jako wojskową szkołę akademicką z prawem nadawania stopni magisterskich (23.08.1938). Od 1949 uczelnia funkcjonowała jako cywilna Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego, a od 1990 ponownie jako Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Źródła: Centralny Instytut Wychowania Fizycznego [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 5, Warszawa 2001; D. Dudek, Józef Piłsudski o kulturze fizycznej młodzieży, „Kultura Fizyczna" 1997, nr 5-6; D. Dudek, Józef Piłsudski wobec problemu kultury fizycznej 1910–1935, Kraków 2004; W. Gniewkowski, Akademia Wychowania Fizycznego. Księga pamiątkowa. Kronika, Warszawa 1960; P. Ławniczak, Gimnastyka na przestrzeni dziejów [w:] Wychowanie, opieka i edukacja w perspektywie historycznej i współcześnie, red. S. Lipiński, Łódź 2010; A. Pawełek, C I.W.F. i Poznań, „Junak” 1930, nr 25.