Brazis Romuald

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Brazis Romuald – ur. 6.06.1942 w kolonii Podwarańce pod Wilnem, fizyk, matematyk, żołnierz Wojska Polskiego. Autor teorii lasera na przejściach wymuszonych między pasmami fononów. Dokonał odkrycia zjawiska fotowoltaicznego w diodach krzemowych z zablokowanym pasmem domieszkowym. Opracował teorię prędkości światła w środowiskach z normalnym i odwróconym obsadzeniem stanów energetycznych. Absolwent Szkoły Pedagogicznej w Wilnie (1959) oraz Wileńskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego (1965). Doktoryzował się w Instytucie Fizyki Półprzewodników Litewskiej Akademii Nauk (1971). Asystent w Katedrze Fizyki Doświadczalnej Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego (1965-1968). Od 1978 kierownik zakładu zjawisk plazmowych Instytucie Fizyki Półprzewodników Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, a od 1991 profesor zwyczajny. Badał m.in. zjawiska mikrofalowe w półprzewodnikach z wąską przerwą energetyczną w Purdue University w Stanach Zjednoczonych (1976-1977). Wraz z Fritzem Keilmannem prowadził badania nad wielofononową absorpcją fotonów dalekiej podczerwieni w kryształach germanu (1987-1988). Ponadto badał generację częstości harmonicznych girotronu w krzemie. Współautor teorii i inicjator badań mikrofalowych włóknin naturalnych i syntetycznych elektroprzewodzących celem ochrony człowieka przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Prowadził również badania dotyczące stanu oświaty, w tym przegląd polskich i litewskich podręczników do fizyki dla szkół średnich. Przewodniczący Międzynarodowych Konferencji „Nauka a jakość życia”, a także założyciel i redaktor zeszytów naukowych „Studium Vilnense”. Członek: Litewskiego i Europejskiego Towarzystw Fizycznych, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (1989-1998). Założyciel i rektor Uniwersytetu Polskiego w Wilnie (od 1991), członek Rady Naukowej Litwy (1991-1995) oraz Zarządu Radia i Telewizji Litewskiej (1990-1996). Przyczynił się do powstania rozgłośni polskiej radia „Znad Wilii”.

Źródła: R. Brazis, Polska inicjatywa akademicka w Wilnie 1991-2001, „International Journal of Management and Economics” 2002, nr 13; Brazis Romuald, „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności” 2018, red. Sz. Biliński, Kraków 2019; Lista członków SNPL, Romuald Brazis, [1] [dostęp: 28.12.2019]; W. Stankiewicz, Romuald Brazis, prof. dr hab. nauk fizycznych, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”, r. 16, Wilno-Litwa 2016.