Bogusz Władysław

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bogusz Władysław – ur. 11.04.1916 w Krakowie, zm. 4.11.1975 w Krakowie, fizyk. Prowadził badania nad zagadnieniami: drgań liniowych i nieliniowych, dynamiki maszyn, wibroakustyki, jakościowego badania przebiegów nieustalonych, syntezą optymalną, zastosowaniem drgań w różnych dziedzinach techniki, statecznością układów mechanicznych i automatyki. Autor oryginalnej metody „dwutensorowej” przeznaczonej do badania jakościowego nieliniowych układów dyskretnych, wykorzystanej m.in. do przesunięcia wielkiego pieca w Hucie „Pokój” w Rudzie Śląskiej. Twórca tzw. „Szkoły Bogusza” na Akademii Górniczo- Hutniczej w zakresie drgań mechanicznych. Zdefiniował pojęcie stateczności technicznej dla układów zdeterminowanych i stochastycznych. Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie matematyki, a także na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskując stopień inżyniera mechanika hutniczego. W 1950 podjął pracę na AGH. Profesor zwyczajny (1973). W latach (1960–1962) był prodziekanem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz w 1960–1969 kierownikiem Katedry Mechaniki Technicznej. Następnie w latach 1969–1974 był kierownikiem Zakładu Teorii Maszyn i Automatycznej Regulacji w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn, dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn. W latach 1972–1975 pełnił funkcję prorektora AGH, a w 1974–1975 był dyrektorem naukowym Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki. Autor 21 patentów, a także wielu publikacji. Podejmował współpracę z wieloma międzynarodowymi placówkami naukowymi. Przewodniczący: Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Układów Dyskretnych oraz Sekcji Dynamiki Maszyn PAN. Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych. Konsultant naukowy w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach (1962–1975).

Źródła: W. Bartoszewski, Doświadczenia lat wojny 1939-1945, "Mechanics" 2005, Vol. 24, nr 3; Z. Engel, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej: tradycja - historia – działalność, Radom 2008; tenże, Profesor Władysław Bogusz: (wspomnienie w 20. rocznicę śmierci), „Mechanika” 1995, T. 14, z. 3; tenże, Trzydziesta rocznica śmierci Profesora Władysława Bogusza, „Mechanics” 2005, Vol. 24, nr 3; tenże, Władysław Bogusz: wspomnienie pośmiertne, „Mechanika Teoretyczna i Stosowana” 1976, T. 14, z. 2; E. Konieczna, Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach: prof. Władysław Bogusz, „Miesiąc w Krakowie” 2008, nr 12; Z. Osiński, Bibliografia prac W. Bogusza [w:] Wkład profesora Władysława Bogusza w rozwój teorii drgań nieliniowych, „Mechanika” 1996, z. 1.