Biuro Przemysłu Wojennego

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Biuro Przemysłu Wojennego – komórka organizacyjna w Ministerstwie Spraw Wojskowych funkcjonująca od 1.09.1935. Biuro zostało powołane z zadaniem przygotowania przemysłu wojennego do pracy w warunkach wojny, a także jego rozwoju zajmowało się rozbudową przemysłu wojennego. Skupiało się na uruchomieniu w Polsce krajowego przemysłu wojennego. Zadaniem Biura Przemysłu Wojennego było nadzorowanie działań związanych z realizacją 6-letniego Planu Rozbudowy Sił Zbrojnych, a także działań dotyczących budowy nowych zakładów przemysłu wojennego. Wchodziło w skład Szefostwa Administracji Armii. kierowane przez płk. Ottona Czuruka (1935-1938), a następnie płk. Stanisława Witkowskiego. Funkcję zastępcy pełnił płk Marian Jan Steifer (1939). W skład struktury Biura Przemysłu Wojennego wchodziły wydziały: organizacji pod kierownictwem ppłk Adama Edwarda Wierciaka, przemysłu wojennego – ppłk Adam Gielata, surowców i półfabrykatów – mjr Karol Rudolf Klimosch. Ponadto działał samodzielny referat pracowniczy. Biuro Przemysłu Wojennego zajmowało się m.in. przygotowaniem mobilizacyjnym przemysłu wojennego oraz pracami nad rozbudową Centralnego Okręgu Wojskowego. Dostarczało szczegółowych danych Generalnemu Inspektoratowi Sił Zbrojnych. Utrzymywało współpracę m.in. z ekspertami z Tymczasowego Komitetu Doradczo-Naukowego, przy drugim wiceministrze spraw wojskowych oraz Sekretariatem Komitetu Obrony Rzeczypospolitej. Ponadto Biuro współdziałało z Sekretariatem Komitetu Obrony Rzeczypospolitej, resortami cywilnymi, w szczególności z Ministerstwem Przemysłu i Handlu. Biura wojskowe istniały także w poszczególnych resortach (komunikacji, przemysłu i handlu, rolnictwa i reform rolnych, spraw wewnętrznych).

Źródła: M. Jabłonowski, Biuro Przemysłu Wojennego [w:] Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999; R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, T. 29. Kraków, 2006; W Włodarkiewicz, Wrzesień 1939. Przemysł zbrojeniowy Rzeczypospolitej w relacjach i wspomnieniach, Warszawa 2007; L. Wyszczelski, Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918–1939), Warszawa 2010; E. Ziomek, Działalność generała brygady Aleksandra Litwinowicza w okresie sprawowania funkcji II wiceministra spraw wojskowych w latach 1936–1939, „Przegląd Zachodniopomorski” 2014, z. 2.