Banaszak Ludwik

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Banaszak Ludwik – chemik, inżynier, projektant i konstruktor do zadań specjalnych w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Ur. 19.08.1901 w Gocanowie, zm. 15.07.1968 w Kostrzynie. W l. 1915-1920 odbywał praktyki m. in. w Essen i Dusseldorfie. Równocześnie poświęcał się działalności w polskich organizacjach takich jak: Polski Uniwersytet Ludowy w Essen, Polski Związek Metalowców w Nadrenii i Westfalii i in. W 1920 uzyskał tytuł inżyniera mechanika maszyn papierniczych i wrócił do Polski. Pracował przy budowie i montażu Wielkopolskiej Papierni, która rozpoczęła swą działalność w 1922. W 1923 Ministerstwo Spraw Wojskowych skierowało L. Banaszaka do Biura Projektów zakładu w Pionkach. Pełnił tam funkcję technika-konstruktora. W latach 1925-1928 brał udział przy powstawaniu fabryki nitrocelulozy i kwasu azotowego, którą uruchomiono w 1930. Do 1935 przeprowadził jej gruntowną modernizację. Projektował i nadzorował montaż nowych narzędzi oraz zainicjował stworzenie doświadczalnej fabryki celulozy sulfitowej, oddziału nitrocelulozy lakierowej oraz fabryki celuloidu. Od 1935 L. Banaszak często zmieniał miejsce zamieszkania, poświęcając się pracy nad modernizacją Fabryki Kwasu Siarkowego i Nawozów Sztucznych w Kielcach, budową Fabryki Celulozy w Niedomicach i tworzeniem oddziału Fabryki Nitrozwiązków w Sarzynie. W. 1938 wrócił do Pionek i rozpoczął pracę przy projekcie i montażu fabryki specjalnych materiałów wybuchowych „Demit”. Zaangażowany był również w pracach nad powstawaniem fabryk prochu bezdymnego, bawełny strzelniczej, mas plastycznych i masek gazowych. W 1939 Niemcy aresztowali go za demontaż urządzeń fabrycznych w Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach. Do 1945 utrzymywał się z drobnego handlu. W latach 1946-1950 był głównym projektantem w Biurze Budowy Przemysłu Papierniczego w Zabrzu, następnie w l. 1950-1956 pracował jako generalny projektant w Biurze Projektów Przemysłu Drzewnego i Papierniczego w Łodzi. W latach 1957-1967 był dyrektorem Kostrzyńskiej Fabryki Celulozy.

Źródła: Z. Pietrzak, Banaszak Ludwik [w:] Lubuski Słownik Biograficzny, red. H. Szczegóła, Zielona Góra, 1984; P. Bożejowicz, Zapomniane Pionki i fabryka prochu, https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/180419214-Zapomniane-Pionki-i-fabryka-prochu.html (dostęp 10.03.2019); Ludwik Banaszak, http://www.copklaster.pl/cop/ludzie_cop/ludwik_banaszak_,178,1,0.html (dostęp 10.03.2019); M. Wyszyński, Centralny Okręg Przemysłowy a polski przemysł celulozowo-papierniczy, http://www.stulecie.spp.pl/PP/PP04.pdf (dostęp 10.03.2019).