Badian Ludwik

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badian Ludwik – ur. 11.06.1928 we Lwowie, zm. 11.06.1987 we Wrocławiu, elektrotechnik, materiałoznawca. Profesor Politechniki Wrocławskiej (od 1970). Autor hipotezy o roli ładunku przestrzennego w dielektrykach. Prowadził prace z dziedziny inżynierii materiałów elektrotechnicznych, miernictwa elektrycznego, fizyki ciała stałego, także nad zagadnieniami metrologii dielektryków w zakresie wielkiej częstotliwości. Odkrywca tzw. warstwy przejściowej złącza półprzewodnikowego p-n. Przyczynił się do rozwoju metod badań nad zjawiskiem starzenia się dielektryków. Twórca naukowych podstaw rozwoju polskiego przemysłu radioceramicznego. Absolwent studiów elektrotechnicznych na Oddziale Elektrycznym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Docent w Katedrze Wysokich Napięć (1967-1969) oraz kierownik Zakładu Technologii Materiałów Elektrotechnicznych przy Katedrze Wysokich Napięć Politechniki Wrocławskiej (od 1969). Organizator pracowni materiałoznawstwa dielektrycznego w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji w Warszawie. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiej Akademii Nauk (od 1976). Organizator i dyrektor programu badawczego Politechniki Wrocławskiej „Inżynieria Materiałowa” (1972-1980) oraz międzynarodowych konferencji Solid Dielectrics and Methods of their Testing we Wrocławiu (1975,1977). Redaktor Poradnika materiałoznawstwa elektrycznego, wydanego w 1959. Autor prac, m.in. Czwórkowa metoda pomiaru dielektryków w paśmie mikrofalowym (1966), Teoria dielektryków w dydaktyce materiałoznawstwa elektrycznego (1971). Współautor artykułów opublikowanych m.in. w „Elektronice”: Badanie dielektryków w paśmie 100-1000 MHz, Właściwości krajowej ceramiki kondensatorowej w paśmie mikrofalowym, Aparatura do precyzyjnych pomiarów epsilon i tg delta w paśmie mikrofalowym. Ponadto publikował w czasopismach międzynarodowych „Journal of Electrostatics”, „Journal of Physics D: Applied Physics” oraz „The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences”.

Źródła: Badian Ludwik [w:] Biogramy uczonych polskich, Część IV: Nauki techniczne, Wrocław 1988; Badian Ludwik [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa 2001; Ludwik Badian. Nowi członkowie krajowi PAN, „Nauka Polska” 1977, nr 7; K. L. Chrzan, Ludwik Badian fizyk materiałów dielektrycznych, „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe” 2018, nr 4; A. Chmielewski, Wrocławskie Środowisko Akademickie: twórcy i ich uczniowie 1945-2005, Wrocław 2007; S. Gubański, R. Kacprzyk, Ludwik Badian [w:] Słownik biograficzny zasłużonych elektryków wrocławskich, tom I, Wrocław 1997; Księga 60-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.