Bacewicz Rajmund

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bacewicz Rajmund – ur. 13.02.1951 w Nowej Wilejce, fizyk. Otrzymywał i badał związki o strukturze chalkopirytu typu CuInSe2 mające zastosowanie w wydajnych ogniwach słonecznych. Opracował metodę krystalizacji półprzewodnikowych związków litu oraz zbadał ich właściwości elektronowe. Zajmował się fizyką związków półprzewodników potrójnych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów fotowoltaicznych oraz materiałami mającymi zastosowanie spintroniczne. Prowadził badania metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii rentgenowskiej z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność fizyka ciała stałego. Od 1974 pracownik w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej. Doktor nauk fizycznych (1980), doktor habilitowany (1991), profesor (2003), następnie profesor zwyczajny (2007). Kierownik dydaktycznego Laboratorium Fizyki I (1980-1986) oraz Zakładu Półprzewodników (2000-2005). Prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej (od 2012). Prowadził wykłady: „Podstawy fizyki”, „Fizyka współczesna”, „Optyka ciała stałego”, „Kwantowe wzorcemetrologiczne”. Uczestnik staży badawczych, w tym w Solar Energy Research Institute w Golden USA (w latach 1986-1988). Autor i kierownik 6 projektów badawczych prowadzonych w Laboratorium Synchrotronowym HASYLAB/DESY w Hamburgu (w latach 1999–2012). Brał udział weuropejskim programie EUROCIS, a także licznych grantach krajowych. Autor i współautor blisko 70 publikacji. Członek stowarzyszeń naukowych: Międzynarodowej Rady Centrum Doskonałości „Photonics and Prospective Materials” CEPHOMA na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk; Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, brytyjskiego Instytutu Fizyki.

Źródła: Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, [1] [dostęp: 05.01.2020]; Rajmund Bacewicz, [2] [dostęp: 05.01.2020]; M. Robak-Warzywoda, 25 lat Seminarium Fizyki. Spis referatów, Wrocław 2017; Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju, [3] [dostęp: 05.01.2020].