Bączyński Andrzej

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bączyński Andrzej – ur. 16.07.1933 w Grudziądzu, zm. 25.01.2016 w Toruniu, fizyk, badacz laserów barwnikowych. Prowadził badania naukowe dotyczące: spektroskopii molekularnej, luminescencji roztworów, elektroniki kwantowej. Jego zainteresowania oscylowały również wokół podstaw mechaniki kwantowej. Wraz z zespołem skonstruował jeden z pierwszych laserów barwnikowych w Polsce. Uczestniczył w projektowaniu warstwy fotoczułej noktowizora oraz opracowaniu technologii wytwarzania fotooporników. Studiował na Wydziale Fizycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca magisterska dotyczyła fizyki teoretycznej (1955). Przez rok pracował jako nauczyciel w liceum. W latach 1956-2003 zatrudniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W 1963 uzyskał stopień naukowy doktora, praca doktorska: Fotoprzewodnictwo oraz efekt fotowoltaiczny w warstwach polikrystalicznych siarczku kadmu. W 1971 doktor habilitowany na podstawie monografii Przejścia interkombinacyjne w drobinach wieloatomowych. Profesor nadzwyczajny (1978), następnie profesor zwyczajny (1991). Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1976-1980), zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki (1973-1976 oraz 1980-1984) i kierownik Studium Doktoranckiego Fizyki i Astronomii (od 1988). Prowadzone przez niego zajęcia dotyczyły optyki nieliniowej, fizyki atomowej i molekularnej. Uczestnik staży naukowych w: Polytechnical Institute of Brooklyn (1964-1965), Uniwersytecie w Karlsruhe (1974-1975), kilkakrotnie na kanadyjskim Uniwersytecie w Windsor. Prekursor transferu nauki do przemysłu. Przyczynił się do utworzenia Oddziału Toruńskiego Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Autor tłumaczenia tomu Optyka podręcznika „Fizyka doświadczalna” Wofganga Demtroedera. Autor i współautor wielu prac, m.in.: Mechanizm fotoprzewodnictwa i efekt fotowoltaiczny w polikrystalicznym siarczanku kadmowym (Warszawa 1963).

Źródła: Materiały bio- i bibliograficzne członków wydziałów. Bączyński Andrzej, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1972, nr 26; Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-2004. Materiały do biografii, red. S. Kalembka, Toruń 2006; Profesor Andrzej Bączyński (1933-2016), [1] [dostęp: 27.12.2019]; Profesor Andrzej Bączyński (1933-2016), [2] [dostęp: 05.01.2020]; Przemówienie Prezesa Towarzystwa Prof. dra hab. Andrzeja Radzimińskiego, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 2016, nr 70; W. Streich, S. Kalembka, Informator o kierunkach badań naukowych UMK, Toruń 1985; Zmarł prof. Andrzej Bączyński, [3] [dostęp: 14.01.2020].