Aroński Antoni

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Aroński Antoni – ur. 27.05.1919 w Warszawie, zm. 2.10.1998 we Wrocławiu. Anestezjolog, pionier polskiej intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Twórca akademickiego ośrodka anestezjologicznego we Wrocławiu. Studia rozpoczął w czasie II wojny światowej w Państwowym Instytucie Medycznym we Lwowie. Uczestniczył w powstaniu warszawskim, po jego upadku trafił do szpitala jenieckiego w Zeithain koło Drezna. Studia ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu we Wrocławiu w 1948, w 1951 uzyskał stopień doktora, w 1965 doktora habilitowanego, w 1974 tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 – profesora zwyczajnego. Po studiach został zatrudniony w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu; był uczniem Wiktora Brossa. Po ukończeniu kursu anestezjologicznego zorganizował w klinice dział anestezjologii, którego inicjatorem był Bross. W l. 1964-1969 był kierownikiem Zakładu Anestezjologii i Reanimacji, w l. 1970-1981 kierownikiem Międzyklinicznego Zakładu Anestezjologii i Reanimacji. Od 1981 do 1989 kierował Katedrą i Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii wrocławskiej Akademii Medycznej. Odbył staże naukowe w Szwecji, Danii, Niemczech i Szwajcarii. W 1955 wykonał pierwsze znieczulenie do komisurotomii (zabieg chirurgiczny polegający na przecięciu spoideł mózgowych łączących obie półkule), a w 1958 pierwsze w Polsce znieczulenie do zabiegu na otwartym sercu w hipotermii. W 1964 doprowadził do utworzenia jednego z pierwszych w kraju oddziału intensywnej terapii, dwa lata później do uruchomienia pierwszej w Polsce karetki reanimacyjnej. W 1968, jako pierwszy na Dolnym Śląsku, rozpoczął wszczepianie stymulatorów serca. W 1972 wprowadził i rozpowszechnił znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe przy porodach. Był inicjatorem utworzenia na Oddziale Intensywnej Terapii stacji dializ (1983), a w 1984 doprowadził do wdrożenia techniki hemofiltracji u ciężko chorych.

Źródła: G. Durek, Szacunek zdobywa się, szanując innych, „Gazeta Uczelniana. Miesięcznik Informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich” 2011, nr 7; Aroński Antoni [w:] Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny, Warszawa 1987; A. Kübler, Wspomnienie o Profesorze Antonim Arońskim, „Anestezjologia i Ratownictwo” 2008, nr 2; Pamięci Profesora Arońskiego, [1] (dostęp: 13.09.2019).