Świętosławski Wojciech

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Świętosławski Wojciech – chemik, biofizyk, konstruktor i wynalazca. Twórca najważniejszej w Polsce szkoły chemicznej i współczesnej termochemii. Urodzony 21.06.1881 w Kiryjówce, zmarł 29.04.1968 w Warszawie. Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki w Kijowie, uzyskując dyplom inżyniera. Pracownik Uniwersytetu Moskiewskiego (1911-1918), następnie profesor Politechniki Warszawskiej (1919-1939, 1946–1951) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (1947–1960). Organizator i kierownik Działu Węglowego Chemicznego Instytutu Badawczego (1927–1939). Podczas pobytu w USA obejmował funkcję profesora Uniwersytetu Pittsburskiego (1940-1941) oraz Instytutu Mellona (1941-1946). Kierował Zakładem Fizykochemicznym Instytutu Chemii Ogólnej w Warszawie (1947-1960). Organizator i dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (1955–1960).Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Akademii Nauk Technicznych, Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, następnie przewodniczący Komisji Termochemicznej, Komisji Danych Fizykochemicznych i Komisji Międzynarodowego Biura Wzorców Fizykochemicznych. Senator RP i minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego (1935-1939). Twórca poliazeotropii (gałęzi chemii fizycznej) oraz teorii procesu koksowania. Zajmował się m.in. technologią przerobu smoły węglowej. Współpracował z instytucjami wojskowymi nad konstrukcją masek przeciwgazowych z zastosowaniem węgli aktywnych (1918-1927). Konstruktor pierwszego na świecie kalorymetru naftowego. Wraz z Marią Skłodowską-Curie skonstruował mikrokalorymetr przeznaczony do mierzenia ciepła promieniowania substancji radioaktywnych. Konstruktor ebuliometru różnicowego mierzącego różnego rodzaju temperatury (skraplania substancji zanieczyszczonych, wrzenia oraz ciśnienia atmosferycznego). Autor ponad 400 prac, w tym pionierskiej monografii "Fizykochemia smoły węglowej" (1956) oraz podręcznika "Chemia fizyczna" (1923-1931).

Źródła: Świętosławski Wojciech [w:] Uczeni Polscy XIX-XX stulecia, A. Śródka, t. 4, Warszawa 1998; I. Czarnota-Kubaszewska, Wojciech Świętosławski 1881–1968, „Młody Technik” 1968, nr 6; W. Żółkiewski, Świętosławski Wojciech [w:] Słownik Biograficzny Wychowanków Politechniki Kijowskiej, red. J. Fuksa, t. 18, Wrocław 2007; W. Wacławek, M. Wacławek, Wojciech Świętosławski najwybitniejszy polski fizykochemik, „Chemia Dydaktyka Ekologia Meteorologia” 2007, nr 1-2; S. Z., Świętosławski Wojciech [w:] Słownik Polskich Pionierów Techniki, red. B. Orłowski, Katowice 1984.