Świętochowski Ryszard

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Świętochowski Ryszard - fizyk, inżynier, publicysta, działacz polityczny. Twórca wynalazków z zakresu elektrotechniki i mechaniki. Autor wielu prac z dziedziny fizyki. Urodzony 17.09.1882 w Warszawie, zmarł 1941 w Oświęcimiu. Studiował na Wydziale Mechanicznym w warszawskim Instytucie Politechniki oraz Szkole Politechnicznej we Lwowie, zdobywając dyplom inżyniera. Ponadto studiował elektrotechnikę oraz fizykę teoretyczną na uczelniach w Monachium, Petersburgu i Paryżu. Autor broszury "Zanik energii społecznej w świetle fizyki" (1921) oraz fizykalistycznej koncepcji upadku cywilizacji w wyniku entropii. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Jeden z założycieli i działacz Stronnictwa Pracy, a także redaktor „Nowej Rzeczpospolitej”. Był współpracownikiem generała Władysława Sikorskiego i członkiem Naczelnej Komisji Wykonawczej tajnego Związku Odrodzenia Rzeczpospolitej. Redaktor naczelny tygodników Frontu Morges „Odnowa” i „Zwrot”. Od października 1939 pełnił funkcję politycznego pełnomocnika Władysława Sikorskiego. Organizator konspiracyjnego ośrodka politycznego - Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych (CKON). Wraz z Witoldem Orzechowskim pełnił funkcję prezesa Biura Politycznego, stojącego na czele CKON. Był członkiem KG Organizacji Wojskowej. Współpracował z Fabryką Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego, założoną w 1918.Specjalizował się w przemyśle elektrycznym działając w doradczym komitecie dla mobilizacji przemysłu wojennego. Wydawca konspiracyjnych czasopism i dzienników, m.in. „Biuletyn Radiowy”, „Robotnik w Walce”, „Latarnia” oraz felietonów „Szlakami Wiedzy”. Zginął w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Źródła: M. Ryńca, Świętochowski Ryszard [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 51, Warszawa-Kraków 2017; J. Rzepecki, Kierownictwo polityczne polskiego podziemia wojskowego w latach 1939-1941, „Przegląd Historyczny” 1974, nr 1; Świętochowski Ryszard [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 27, Warszawa 2005.